Most olvasott
Fényképtárgy, a letölthető új kötet

Fényképtárgy, a letölthető új kötet

Vajon kimondhatjuk, hogy a fényképek története egyúttal használatuk története?

Mit jelent, hogy az analóg fényképek nemcsak képi tartalmak hordozói, hanem tárgyak is?

Elválasztható-e vagy sem egy fénykép a tértől, időtől és attól a társadalmi környezettől, amelyben keletkezett?

Hogyan, milyen elvek szerint épül fel, majd gyarapodik egy történeti fényképgyűjtemény?

Ezeket a kérdéseket is igyekeznek konkrét példák segítségével megválaszolni a Fényképtárgy (Material photograph) című új kötet szakavatott szerzői, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának történész-muzeológusai.

A képi tartalom nem az egyetlen ok, ami miatt az analóg technikával készült felvételek érdeklődésre tarthatnak számot. Mert a fényképek egyben időben és térben létező társadalmi tárgyak, ezért anyagszerűségük történetisége is vizsgálható, sőt, párhuzamba állítható a képi tartalommal – vallják az alkotók.

A kiadvány címe egyszerre utal az analóg fénykép tárgy voltára és Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyűjteményére, mely a Magyar Nemzeti Múzeumban található, s 1997 óta a Történeti Fényképtár nevet viseli.

A gazdagon illusztrált, magyar és angol nyelvű, több mint kétszáz oldalas könyv szerkesztője Fisli Éva.

A tanulmánykötet díjmentesen letölthető a múzeum honlapjáról pdf-formátumban: itt!

A témához blogbejegyzés is kapcsolódik, amely megtalálható: itt!

 

© 2019 Issue Magazine Wordpress Theme. All Rights Reserved.
Ugrás a lap tetejére